DIE WELT DER SLAVEN

Повтор и самокоррекция в чешской устной речи носителей русского языка

Veronika Stranz-Nikitina

Die Welt der Slaven 64 (2019) 2, 338–350

The article investigates some specific features of the syntax of Czech as spoken by Russian native speakers, namely the functions and typology of repetition and self-correction. The aim of the study is to compare these elements of oral syntax in the language of Czech native speakers and the Czech spoken by Russian speakers.

Stranz-Nikitina, Veronika, Charles University, Prague; veronika.stranz-nikitina@ff.cuni.cz

References

Auer, P. 2007. Syntax als Prozess. In: Hausendorf, H. (ed.). Gespräch als Prozess. Linguistische Aspekte der Zeitlichkeit verbaler Interaktion. Tübingen, 95–124.

Betten, A. 1977. Erforschung gesprochener deutscher Standardsprache: Teil 1. Deutsche Sprache 5, 335–361.

Čermák, F., P. Sgall. 1997. Výzkum mluvené češtiny: jeho situace a potřeby. Slovo a slovesnost 58, 15–25.

Čmejrková, S. 1993. Slovo psané i mluvené. Slovo a slovesnost 54, 51–58.

Čmejrková, S., M. Havlík. 2011. Mluvená čeština, hledání funkčního rozpětí. Praha.

Čmejrková, S., M. Havlík, J. Hoffmannová, O. Müllerová, J. Zeman. 2013. Styl mediálních dialogů. Praha.

Čmejrková, S., L. Jílková, P. Kaderka. 2004. Korpus Dialog. Slovo a slovesnost 65, 243–269.

Fiehler, R. 2005. Gesprochene Sprache. In: Duden. Die Grammatik. 7. edn., Mannheim, 1175–1256.

Grepl, M. 1968. Ještě k funkci záměrného opakování. Naše řeč 51, 77–82.

Günthner, S. 2006. Grammatische Analysen der kommunikativen Praxis – „Dichte Konstruktionen“ in der Interaktion. In: Deppermann, A., R. Fiehler, T. Spranz-Fogasy (ed.). Grammatik und Interaktion – Untersuchungen zum Zusammenhang von grammatischen Strukturen und Gesprächsprozessen. Radolfzell, 95–122.

Hausenblas, K. 1962. O studiu syntaxe běžně mluvených projevů. In: Bauer, J. (ed.). Sborník Brněnské Syntaktické Konference, 17.–21.4.1961. (Otázky slovanské syntaxe, 1.) Praha, 313–325.

Hoffmannová, J. 2011. Pozice „stylu psaného“ a „stylu mluveného“ v klasifikaci stylů. Stylistyka 20, 67–79.

Hoffmannová, J. 2012. Syntaktická stylistika mluvených projevů. In: Čmejrková, S., J. Hoffmannová, J. Klímová (ed.). Čeština v pohledu synchronním a diachronním: Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha, 707–713.

Issers, O.S. 2006. Kommunikativnye strategii i taktiki russkoj reči. Moskva.

Lapteva, O.A. 1976. Russkij razgovornyj sintaksis. Moskva.

Müllerová, O. 1994. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha.

Müllerová, O., J. Hoffmannová. 1994. Kapitoly o dialogu. Praha.

Nebeská, I. 1996. Jazyk a jeho užívání. Praha.

Sirotinina, O.B. 2003. Razgovornaja rečʹ v sisteme funkcionalʹnyx stilej sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Moskva.

Sirotinina, O.B. 2006. Lekcii po sintaksisu russkogo jazyka. Moskva.

Šmelev, D.N. 1977. Russkij jazyk v ego funkcionalʹnyx raznovidnostjax (k postanovke problemy). Moskva.

Stranz-Nikitina, V. (v pečati). Nekotorye ėlementy sintaksisa češskoj ustnoj reči nositelej russkogo jazyka.

Švedova, N.Ju. 2003. Očerki po sintaksisu russkoj razgovornoj reči. Moskva.

Vasilʹeva, A.N. 1976. Kurs lekcij po obščej stilistike: Obščie ponjatija stilistiki. Obixodno-razgovornyj stilʹ reči. Moskva.

Vinokur, T.G. 1988. Ustnaja rečʹ i stilevye svojstva vyskazyvanija (k postanovke voprosa). In Šmelev, D.N. (ed.). Raznovidnosti gorodskoj ustnoj reči. Moskva, 44–84.

Zemskaja, E.A. 2004. Russkaja razgovornaja rečʹ: Lingvističeskij analiz i problemy obučenija. Moskva.

Zemskaja, E.A., M.V. Kitajgorodskaja, E.N. Širjaev. 1981. Russkaja razgovornaja rečʹ: Obščie voprosy. Slovoobrazovanie. Sintaksis. Moskva.

Zvegincev, V.A. 1976. Predloženie i ego otnošenie k jazyku i reči. Moskva.


Buy or subscribe at Harrassowitz Publishers:
→ Die Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift für Slavistik© 2020 – webmaster@weltderslaven.de