Makarska, Renata. 2023. Rez.: Zduniak-Wiktorowicz, Małgorzata. 2018. Filologia w kontakcie: Polonistyka, germanistyka, postkolonializm. Die Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift für Slavistik 68(1). 189–193. (DOI: 10.13173/WS.68.1.189.)