Makarska, R. (2023) „Rez.: Zduniak-Wiktorowicz, Małgorzata. 2018. Filologia w kontakcie: Polonistyka, germanistyka, postkolonializm“, Die Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. Wiesbaden, 68(1), S. 189–193. doi: 10.13173/WS.68.1.189.