Makarska, R. „Rez.: Zduniak-Wiktorowicz, Małgorzata. 2018. Filologia W Kontakcie: Polonistyka, Germanistyka, Postkolonializm“. Die Welt Der Slaven: Internationale Halbjahresschrift für Slavistik, Bd. 68, Nr. 1, Juni 2023, S. 189-93, doi:10.13173/WS.68.1.189.